Hà Nội: Sẵn sàng mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu chuyển đổi số

Các nhà mạng sẵn sàng hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số tại Hà Nội. Ảnh: Cao Hưng.
Các nhà mạng sẵn sàng hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số tại Hà Nội. Ảnh: Cao Hưng.
Các nhà mạng sẵn sàng hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số tại Hà Nội. Ảnh: Cao Hưng.
Lên top