Hà Nội ra Công điện hỏa tốc chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Hà Nội ra Công điện về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TG
Hà Nội ra Công điện về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TG
Hà Nội ra Công điện về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TG
Lên top