Hà Nội: Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử sẽ giảm 215.000 dân ở 4 quận

Phân khu Hà Nội. Nguồn: QHTP
Phân khu Hà Nội. Nguồn: QHTP
Phân khu Hà Nội. Nguồn: QHTP
Lên top