Hà Nội: Phóng viên bị đấm đá túi bụi khi đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân