Hà Nội: Phát hiện gần 500 quả pháo hình lựu đạn trên xe tải