Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Lên top