Hà Nội phải xử lý triệt để 4 tồn tại kéo dài

Toà nhà 8B Lê Trực là một trong bốn công trình phải xử lý triệt để theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Cường Ngô
Toà nhà 8B Lê Trực là một trong bốn công trình phải xử lý triệt để theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Cường Ngô
Toà nhà 8B Lê Trực là một trong bốn công trình phải xử lý triệt để theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Cường Ngô
Lên top