Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Hà Nội phải triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe cho nhân dân