Hà Nội phải là tiêu biểu, để địa phương khác học tập, để thế giới trông vào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh T.Vương
Lên top