Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện

Lên top