Hà Nội: Những người thuộc diện F0, F1 thực hiện bầu cử ĐBQH ra sao?

Hà Nội đã xây dựng kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19.
Hà Nội đã xây dựng kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19.
Hà Nội đã xây dựng kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19.
Lên top