Hà Nội: Nhiều cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định về công tác cán bộ
Lên top