Hà Nội nhất trí danh sách 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Vân.
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Vân.
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Vân.
Lên top