Hà Nội: Nhanh chóng làm rõ bản chất vụ 2 phóng viên bị hành hung