Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Nhà 8B Lê Trực, mới dỡ xong mặt sàn bê tông nóc tầng 19