Hà Nội: Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo"

Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Lên top