Hà Nội: Người dân và cán bộ bỡ ngỡ trong ngày đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến