Hà Nội: Nếu xảy ra đốt pháo nổ, người đứng đầu địa bàn chịu trách nhiệm

Vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ vào Hà Nội bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ vào Hà Nội bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ vào Hà Nội bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top