Hà Nội: Nêu câu hỏi chất vấn không quá 1 phút trong kỳ họp HĐND thành phố

Chiều 27.6, HĐND thành phố Hà Nội thông tin báo chí trước kỳ họp thứ 6. Ảnh Trần Vương
Chiều 27.6, HĐND thành phố Hà Nội thông tin báo chí trước kỳ họp thứ 6. Ảnh Trần Vương
Chiều 27.6, HĐND thành phố Hà Nội thông tin báo chí trước kỳ họp thứ 6. Ảnh Trần Vương
Lên top