Hà Nội: Mưa 30 phút đường biến thành sông, dân bì bõm lội nước trong đêm