Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ trên đường Giải Phóng