Hà Nội: Một công nhân rơi từ nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông