Hà Nội: Một cảnh sát giao thông bị đối tượng 9X đấm gãy răng