Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh QĐND
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh QĐND
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh QĐND
Lên top