Hà Nội: Lưu thông trên đường trên cao, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy