Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Lửa cháy bùng bùng thiêu rụi đồ đạc trong chùa Tĩnh Lâu