Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Lên top