Hà Nội: Lần thứ 19, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà gặp sự cố