Hà Nội kiểm tra 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.