Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội kiểm tra 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.