Hà Nội: Không được để điểm bỏ phiếu nào mất an toàn về phòng dịch COVID-19

Hà Nội yêu cầu không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh. Ảnh: TG
Lên top