Hà Nội: Khốn khổ vì mất nước, dân dùng nước rửa rau để giặt quần áo

Lên top