Hà Nội khảo sát trực tuyến việc thực hiện Luật đất đai năm 2013

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh HN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh HN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh HN
Lên top