Hà Nội hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri phù hợp yêu cầu phòng dịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: TG
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: TG
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: TG
Lên top