Hà Nội: Hơn 5 tấn cá chết bất thường, nổi trắng ở Hồ Tây