Hà Nội: Hỏa hoạn tại nhà CT1 Khu đô thị Xa La, người dân hoảng loạn