Hà Nội hiệp thương lần 3: 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Lên top