Hà Nội đưa 3 huyện lên thành phố: Người dân địa phương kỳ vọng điều gì?

Huyện Mê Linh được đề xuất lên thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Huyện Mê Linh được đề xuất lên thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Huyện Mê Linh được đề xuất lên thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top