Hà Nội đưa 3 huyện lên thành phố: Cơ hội thay đổi diện mạo chật chội

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến nghiên cứu, đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố. Ảnh: Hoàng Sơn
Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến nghiên cứu, đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố. Ảnh: Hoàng Sơn
Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến nghiên cứu, đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố. Ảnh: Hoàng Sơn
Lên top