Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc sở, BQL dự án

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho 5 Phó Giám đốc Sở và Ban Quản lý dự án. Ảnh Hùng Phạm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho 5 Phó Giám đốc Sở và Ban Quản lý dự án. Ảnh Hùng Phạm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho 5 Phó Giám đốc Sở và Ban Quản lý dự án. Ảnh Hùng Phạm
Lên top