Hà Nội điều động 137 công an chính quy về làm công an xã

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao Quyết định cho các đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an xã
Trung tướng Đoàn Duy Khương trao Quyết định cho các đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an xã
Trung tướng Đoàn Duy Khương trao Quyết định cho các đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an xã
Lên top