Hà Nội: Đề xuất giảm hội họp để tham quan, học tập

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Ảnh: P.K
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Ảnh: P.K
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Ảnh: P.K
Lên top