Hà Nội đề nghị số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là 19 người

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Lên top