Hà Nội đẩy mạnh tinh giản biên chế: Không sắp xếp cơ học

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Lên top