Hà Nội đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Lên top