Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền. Ảnh Vũ Long
Người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền. Ảnh Vũ Long
Người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền. Ảnh Vũ Long
Lên top