Hà Nội đặt mục tiêu mua 6 triệu liều vaccine, kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng

TP.Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vaccine với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh LDO
TP.Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vaccine với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh LDO
TP.Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vaccine với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh LDO
Lên top