Hà Nội: Dành tiền cắt cỏ phục vụ dân sinh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì giao ban. Ảnh: Hà Nội Mới
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì giao ban. Ảnh: Hà Nội Mới
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì giao ban. Ảnh: Hà Nội Mới
Lên top