Hà Nội đang thiếu hơn 2 vạn công chức, viên chức cấp xã

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.
Lên top