Hà Nội đang có bao nhiêu công trình nguy hiểm?

Hà Nội hiện "sở hữu" 133 danh mục công trình nguy hiểm (ảnh minh họa)
Hà Nội hiện "sở hữu" 133 danh mục công trình nguy hiểm (ảnh minh họa)