Hà Nội: Đã tìm thấy nữ sinh 12 tuổi mất tích sau buổi học thêm

Giận người nhà, nữ sinh 12 tuổi bỏ đi khiến gia đình lo lắng. Ảnh: Người nhà cung cấp
Giận người nhà, nữ sinh 12 tuổi bỏ đi khiến gia đình lo lắng. Ảnh: Người nhà cung cấp
Giận người nhà, nữ sinh 12 tuổi bỏ đi khiến gia đình lo lắng. Ảnh: Người nhà cung cấp
Lên top